ΑΦΜ: 997820965
ΔΟΥ: ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΩΝ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΑΛΕΠΑ 16, ΡΕΘΥΜΝΟ 74100, ΚΡΗΤΗ, Ελλάδα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2831026899
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: eyestcompany.eu